“At skille skæg fra snot” Den lille rende mellem næsen og overlæben hedder PHILTRUM på latin Derfra stammer talemåden:

Jeg hedder Mikael Hertig og er uddannet som cand. scoent. pol. Har arbejdet som it-sikkerhedsrådgiver, juridisk rådgiver, undervist i forvaltningsret. Har eksamener svarende til juristers i statsret, folkeret, EU-ret, socialret, forvaltningsret og kommunalret. Al rådgivning, handler om at sortere det uvæsentlige fra og lade det væsentlige blive tilbage. Væsentlighedskriterierne er sjældent de samme, men de har ofte med værdigrundlag at gøre. Philtrum yder navnlig rådgivning i sociale sager ud fra juridiske kriterier. Anbringelsessager, Jobcenter- pensionssager