Philtrum – en moderne rådgivningsvirksomhed i Nuuk

Philtrum betyder på latin det stykke af overlæben, der sidder lige under næsen. Også i Rom havde man allerede i antikken en talemåde: om at skille skæg fra snot - væsentligt fra uvæsentligt. Hvad der er væsentligt, bygger på et komplekst værdigrundlag: firmaets eller myndighedens identitet og interesse, lovgivning osv. Philtrum har tre hovedområder: 1: Management og jura indenfor forvaltning. 2: Informationssikkerhed 3: Patenter, mærker, mønstre og ophavsret. CMMI og modenhed, CMMI er en engelsk betegnelse, der dækker både over kunders og leverandørers evne til at styre deres processer. Du kan læse mere om CMMI på hjemmesiden.

 

Philtrum ejes af cand. scient. pol. Mikael Hertig. Navnet Philtrum betegner det lille stykke mellem næsens underside og overlæben, på meget jævnt dansk kaldet “Snotrenden”.

Signalet er imidlertid, at noget af det smukkeste i menneskets ansigt er Philtrum. Som regel symmetrisk, fin, følsom. Men altså også der, hvor alt snottet løber, klart eller grønt. Berører man philtrum på et andet menneske er man på vej ind til det væsentlige, det smukke. Tørrer man snot på en unge, gør man en nødvendig god gerning, et praktisk tvangstræk.

Idégrundlaget for Philtrum er at levere løsninger gennem situationsforståelse.
Det kan være

* Sparring med topchefer
* Juridisk rådgivning
* Projektledelse
* Statistisk og økonomisk modelbearbejdning og analyse
* Webudvikling
* Informationssikkerhed og kryptering
* Telefoniløsninger
* Sikring af ægthed ved digitale dokumenter.
* Digitale børnetestamenter

Mikael Hertig har, udover et fremragende nationalt og internationalt netværk, politisk, administrativ og informationssikkerhedsmæssig erfaring.

Kontakt Philtrum  på + 45 27 24 47 00 eller mikael@philtrum.dk