Philtrum – at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt.

Philtrum betyder på latin det stykke af overlæben, der sidder lige under næsen. Også i Rom havde man allerede i antikken en talemåde: om at skille skæg fra snot - væsentligt fra uvæsentligt. Hvad der er væsentligt, bygger på et værdigrundlag: firmaets eller myndighedens identitet og interesse, lovgivning osv. Philtrum har flere områder, men fra 2018 handler det om forholdet mellem borger og myndigheder med særligt henblik på graden af borgernes kendskab til deres rettigheder. Særligt gælder dette for grønlændere, både i Danmark og i Grønland. Jeg har fokus på den danske jobcentermølle, dets retsgrundlag og dets sociale konsekvenser.

 

Philtrum ejes af cand. scient. pol., folkepensionist Mikael Hertig. Navnet Philtrum betegner det lille stykke mellem næsens underside og overlæben, på meget jævnt dansk kaldet “Snotrenden”.

Signalet er imidlertid, at noget af det smukkeste i menneskets ansigt er Philtrum. Som regel symmetrisk, fin, følsom. Men altså også der, hvor alt snottet løber, klart eller grønt. Berører man philtrum på et andet menneske er man på vej ind til det væsentlige, det smukke. Tørrer man snot på en unge, gør man en nødvendig god gerning, et praktisk tvangstræk.

Basis er gadejura, der søger at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i systemet.

 

Mikael Hertig har, udover et fremragende nationalt og internationalt netværk, politisk, administrativ og informationssikkerhedsmæssig erfaring.

Kontakt Philtrum  på + 45 27 24 47 00 eller mikael@philtrum.dk