Sygemelding, når du er på kontanthjælp

Fotor af Mikael Hertig, der læser i en bog

Mikael Hertig 2017
GNU GPL Licens

Af Mikael Hertig, cand. scient. pol.

Tegninger af syge

Sygemelding:  Som syg behøver du ikke møde til noget.

Når du er på kontanthjælp eller tilsvarende, står du til rådighed for kommunen. Det svarer til, at du har et job. Men sygdom er jo hver mands eller dames herre. Hvis du ellers er rask, så skal du melde dig syg på helt samme måde.  Du kan enten melde dig syg på nettet eller ved at ringe til din kontakperson. Når du er sygemeldt, der du fritaget fra at møde på arbejde.
Når du har meldt dig syg, kan du blive hjemme. Der er to tilstande: syg eller rask.

 

På almindelig dansk hedder det:
Når du melder dig syg, behøver du ikke stå til rådighed – det virker helt ligesom hvis du havde været  i job. Du skal ikke møde i praktik eller hos anden aktør etc, hvis du er sygemeldt.

Lige en sidekommentar: Hvis du føler, at kontroller og stress forværrer dit helbred, så skal du skaffe dokumentation for det via lægeerklæring. (Læs paragraffen). På et senere tidspunkt må vi skrive om stress og rådighed.

 

Udpluk af Aktivlovens § 13, stk.7:

Stk. 7. Ønsker ansøgeren eller dennes ægtefælle at modtage eller modtager ansøgeren eller dennes ægtefælle hjælp som uddannelses- eller jobparat, har de dog ikke pligt til at udnytte
deres uddannelses- eller arbejdsmuligheder ved at tage imod et tilbud om uddannelse eller arbejd, når
den pågældende ikke kan deltage i uddannelse eller arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis den hidtidige uddannelse eller det hidtidige arbejde fortsættes….

Ankestyrelsen har prøvet på at samle reglerne sammen for at lave en slags samlet fremstilling. Papiret, du kan downloade, er ret uklart. Men sygdom, der ikke kan modbevises, er en rimelig grund

socpraksismodenotat-om-om-sanktioner-for-udeblivelse-fra-tilbud-eller-samtale-efter-aktivloven-uge-25-2019

“Sygeopfølgning”

 

Har du  pligt til at møde op på jobcentret, hvis du er syg?   Udgangspunktet er samme bestemmelser, som lige er nævnt ovenfor.
Kommunerne har det med at se bort fra sygemeldinger ved jobcentersamtaler. Men det holder som udgangspunkt  ikke.

Ankestyrelsen har prøvet på at samle reglerne sammen for at lave en slags samlet fremstilling. Papiret, du kan downloade fra linket ovenfor, er ret uklart.
Men sygdom, der ikke kan modbevises, er en rimelig grund til ikke at møde op i Jobcentret eller til Rehabiliteringsteamet.

Hvis du er syg,  er der tendens til, at kommunen sanktionerer sygemeldte, der udebliver fra samtale med sagsbehandleren eller tilsvarende. Men de fleste sager for Ankestyrelsen resulterer i, at borgeren får medhold. Men det er der ikke hjemmel til.

I princippet er sygdom gyldig grund til udeblivelse. Det er den samme regel, der gælder som udeblivelse fra andet arbejde.  Så hvis du melder dig syg med influenza, så er det en gyldig grund til ikke at møde op.

Aktivitetsparate er i reglen syge

Det er ubegribeligt, at der ikke kan laves forståelige regler på dette område.
Kommunerne skal jo skaffe fremdrift i retning enten i retning af førtidspension, fleksjob eller arbejde.

Den almindelige lidelse – fx. gigt – kan jo være relevant som sygemelding både akut og i almindelighed.

Når du som borger kan bruge sygemeldingskortet, så risikerer du at modarbejde din egen sags fremdrift.

Derfor er det ikke nødvendigvis smart at holde sig væk, selv om man har en lidelse, som kan bruges som værn mod sanktion.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *