Ikke lovligt at nævne navne på sagsbehandlere

 

 

Juridisk er vi nok gået galt i byen

 

Fotor af Mikael Hertig, der læser i en bog

Mikael Hertig 2017
GNU GPL Licens

Det er et standende debatemne, om man på de sociale medier må nævne navnet på den sagsbehandler, man er blevet knotten på i sit Jobcenter eller i  Familieafdeling.

Hvis det handler om åbne sider som Jobcentrets Ofres åbne del, er der ingen tvivl. Det er ulovligt ( Forklaringen følger nedenfor)
Det samme gælder andre sider, hvor der kunne tænkes at optræde hademeddelelser mod navngivne sagsbehandlere
som  fx. tvang og magt.

Hvor Jobcentrets Ofre tillader det i praksis, forbyder Tvang og Magt den praksis – begge formentlig ud fra rent moralske forestillinger.

 

Jeg blev pikeret over en kommentar desangående på Tvang og Magt og må rette min undskyldning til en Peter Pedersen, der uden henvisning til noget bare skrev “Det er ulovligt”. Jeg ærgrede mig over, at han ikke henviste til nogen lovhjemmel.

Jeg har undervist i forvaltningsret og persondataret under den gamle registerlov og persondataloven. Dengang disse love gjaldt, blev den private borger som udgangspunkt holdt udenfor. Han eller hun var ikke som fysisk person omfattet af den kreds, den daværende lovgivning rettede sig imod.

Efter at GDPR. den Eutopæiske Persondata-Forordning, trådte i kraft, er kredsen udvidet  til også at omfatte os som enkeltin1divider.

Det kommer formentlig til at spille en vis rolle under de kommende retssager.

På den baggrund må det undre, at der er rejst straffesager. Langt mindre kunne have gjort det.

 

Databeskyttelsesforordningen gælder for behandling af oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger, mv.

((hentet 30.april fra https://www.datatilsynet.dk/media/6559/generel-informationspjece-om-databeskyttelsesforordningen.pdf)

 

 

Hvis du er vred over den behandling, du udsættes for, så skal du i det mindste være klar over, at du befinder dig i en retsvildfarelse, hvis du bilder dig ind, at du har ret til at hænge offentligt ansatte medarbejdere ud. Brug klageadgangen. Og skæld kommunen, borgmesteren eller udvalgsformanden ud. Jo længere ned i herarkiet, du retter din kritik, des mere  skader du din sag.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *