Datatilsynet: Offentliggørelse af lydfiler fra møder kan være i orden

Offentliggørelse af lydoptagelser fra møder i forvaltning

Af Mikael Hertig
Selvstændig forsker, cand scient.pol

/orcid.org/0000-0002-0533-0231

12. september 2020

Frederiksberg Kommunes borgerrådgiver har i et brev bekendtgjort en afgørelse fra Datatilsynet, hvorefter ansatte i fx. Jobcentret ikke altid er beskyttet af Databeskyttelsesforordningen,når borgeren lægger lydfilen fra et møde ud på en åben facebookside. eller som youtube.

 

Brevet har følgende tekst:

“Her i Frederiksberg Kommune er der en gruppe borgere, som har for vane at optage alle samtaler med kommunens medarbejdere og i nogle tilfælde offentliggøre dette på Facebook og Youtube (uden medarbejderens samtykke). Frederiksberg Kommune har i et konkret tilfælde klaget over dette til Datatilsynet, som nu er kommet med en afgørelse, hvor de konkluderer, at offentliggørelsen ikke er omfattet af databeskyttelsesreglerne, da den er foretaget af en fysisk person som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter.

Måske er det bare mig, men jeg var overrasket over det og vil hermed dele den med Jer – blot til info.

Uddrag af begrundelsen:
“Datatilsynet har i den forbindelse lagt vægt på, at offentliggørelse er sket som et led i ytringer omkring forholdet mellem borger og beslutningstager/myndighedspersoner, og at det er som repræsentant for en offentlig myndighed, at klagerne er blevet optaget.

Datatilsynet har endvidere lagt vægt på konteksten, hvori lydfilen er offentliggjort, i øvrigt er præget af subjektive vurderinger  og værdiladede ytringer, og at de påklagede oplysninger indgår som en del af meningstilkendegivelserne, hvilket også må være brugerne af hjemmesiden klart.”  “

 

Ved overgangen fra Persondatalov til Databeskyttelsesforordning ( GDPR ) og  den danske Databeskyttelseslov blev den enkelte borger modsat tidligere nu til dataansvarlig og databehandler.

Den første del af Datatilsynets kendelse  henviser indirekte til GDPR’s præambelforklaring 18 og artikel 2, 2 c. . Tilsynet afviser, at borgerens offentliggørelse af lydoptagelsen skulle være i strid med GDPR.  Man kunne måske have forventet, at det forhold, at  sagsbehandleren hænges offentligt ud på Facebook og Youtube, skulle beskytte vedkommende.

Der er tale om en konkret afgørelse og en konkret vurdering. Set i en dansk tradition, hvor forvaltningsretten følger code civil og således også sigter mod at beskytte borgeren mod vilkårlig magtudøvelse, kan man straks tænke i legalitet og proportionalitet, som også indgår her.

Ikke desto mindre ligger det i traditionel dansk forvaltningsretlig opfattelse, at den enkelte offentligt ansatte, der jo arbejder under ledelsens instruktionsbeføjelse, skulle være beskyttet mod individuel offentlig  forfølgelse og udhængning, selv om der ikke foreligger noget samtykke.

Der har længe været enighed om, at borgere under de fleste omstændigheder godt må optage lyd- eller videofiler fra møder i forvaltningen, hvor den pågældende selv deltager.  Ankestyrelsen har således godtaget sådanne lydfiler som sagsakter i klagesager. Derimod har det også været en fremherskende opfattelse af retstilstanden, at en offentliggørelse, hvorved sagsbehandleren i forvaltningen optræder som genkendelig person, måtte være persondata i forordningens forstand.

I den konkrete afgørelse her antydes det imidlertid, at i det omfang den pågældende selv har opført sig i strid med god sagsbehandlingsskik, må vedkommende regne med at risikere, at vedkommendes adfærd bliver kendt i en bredere, men specifik kreds af interessenter.

Sagen vil blive mere udførligt behandlet.

 

Denne artikel er foreløbig og vil blive udbygget.

LITTERATUR

Brev fra Frederiksberg Kommunes Borgerrådgiver.

GDPR

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *