PHILTRUMS FORVALTNINGSRETLIGE OG SOCIALE LEKSIKON

Foto af Mikael Hertig. Lyseblåt og gult

Mikael Hertig

BØRNEFAGLIG UNDERSØGELSE (BFU)
https://www.ret-raad.dk/blog/hvad-er-en-boernefaglig-undersoegelse

Den hedder også en § 54-undersøgelse. Den udarbejdes af forvaltningen enten op til en anbringelse eller op til en eventuel hjembringelse af et barn.
Barnet har ret til en bisidder/partsrepræsentant.

Forvaltningen kan efter § 50 iværksætte en BFU. Det er sagsbehandleren, der laver den, idet alle mulige sagsakter kommer til at indgå. Det er i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse væsentligt, at barnet og forældrene har ret til at deltage. Det gælder også børnesamtalen, hvor en medarbejder i forvaltningen afhører barnet, formelt set for at finde frem til den bedste løsning, men reelt for at støtte den beslutning, forvaltningen lægger op til alligevel Risikoen er, at kvaliteten af undersøgelsen bliver lav og fuld af vurderlnger, der lige så godt kunne være faldet anderledes ud.

Læs linket.

 

Rehabiliteringsteam

Rehabiliteringsteam elller “Det tværfaglige R ” består af repræsentanter for forskellige kommunale enheder. Det handler det om social og sundhedsmæssige ekspertise, den forberedende sagsbehandler og en teamleder fra Jobcentret.  Men det er også værd at hæfte sig ved, at Sundhedskoordinator fra Klinisk Funktion . Det centrale ord ved mødet med R er – efter intentionerne i hvert fald – en helhedsvurdering. 

 

Ressourceforløb

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriver typisk nok i sin beskrivelse af, hvad ressourceforløb er, at forløbet rettes mod personer der “i risiko for at blive tilkendt førtidspension”.  Dermed er det nærmest også beskrevet, at de lange ressourceforløb er et påfund, der har til formål direkte at sende syge mennesker på førtidspension eller i fleksjob.

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 112 hedder det:

§ 112. Ressourceforløb med tilhørende ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv socialpolitik er en ordning for personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, der ikke har kunnet løses gennem en indsats efter denne lov eller efter lov om aktiv socialpolitik, og som kræver et helhedsorienteret forløb med en kombination af indsats efter denne lov og sociale eller sundhedsmæssige indsatser, jf. dog stk. 2. Herudover skal en af følgende betingelser være opfyldt:

1) Personen har modtaget længerevarende offentlig forsørgelse.

2) Personen har deltaget i tilbud eller revalidering efter denne lov uden at have øget tilknytningen til arbejdsmarkedet.

3) Kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.

Stk. 2. Et ressourceforløb er relevant, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til personens arbejdsevne. Er det dokumenteret, eller er det på grund af særlige forhold helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i et ressourceforløb, skal et ressourceforløb ikke iværksættes.

Det er værd at notere sig, at ressourceforløb reelt fungerer som kommunernes figenblad, når det handler om at holde mennesker på kontanthjælpsniveau (“ressourceforløbsydelse”) selv om det er oplagt, at der ingen restmulighed er for at vedkommende nogensinde kan varetage en arbejdsfunktion på noget, der bare tilnærmelsesvist minder om normale vilkår.

Bemærker man sig ordlyden i 112, stk 2. : Der skal være et udviklingsperspektiv. I langt de fleste tilfælde, jeg kender, ville alle oprigtige og ærlige mennesker kunne konstatere, at der overhovedet intet udviklingsperspektiv er.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *