Forvaltningsretlige principper 1: Legalitet og proportionalitet

Forvaltningsretlige principper 1

 

Legalitet og proportionalitet

Foto af Mikael Hertig. Lyseblåt og gult

Mikael Hertig
orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982
Cell +45 27 24 47 00 Fregatten 4, 1 tv DK 6400 Sønderborg Denmark

Du er fri i forhold til myndighederne. De må intet uden en lov.

kvinde glad på ryggen af en glad mand

Du har frihed til at gøre, som du vil. Det er udgangspunktet.
Kun hvis en lov siger der, kan man pålægge pligter og regulere adfærd

 

Men du må gøre, hvad der passer dig

—— hvis ikke der er en lov, der udsteder forbud, reguleringer eller pligter.

 

 

 

 

Legalitetsprincippet er “forvaltningsrettens grundlov”

Forskellen mellem din og alle andre menneskers på den ene side og myndighedernes på den anden er simpel. Du og alle de andre må gøre, hvad der passer Jer, hvis ikke der er vedtaget en lov, der begrænser deres frihed.  Der er forskellige måder at sige det på.  Direkte oversat betyder legalitet “lovlighed”.  Det indenfor al aktivitet indenfor det offentlige, at alt skal  kunne føres tilbage til en lov.  Det går blandt jurister under betegnelsen “Den retlige trinfølge”.

 

Så det kedelige for de rigtigt nysgerrige nørder:

Grundlovens § 3

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Finurlige jurister kan læse legalitetsprincippet ud af grundlovens § 3. Den udøvende magt er hos kongen [regeringen!]. Den dømmende magt er hos domstolene.”.  Udøvende magt  = offentlig forvaltning. Ud af det læses for det første, at statsministeren og regering er toppen af den offentlige forvaltning, og af den anden sætning, at lovligheden af myndigheders magtudøvelse kan afprøves ved domstolene.  Det kan man ikke, når det handler om din og min adfærd. Vi er beskyttet af grundloven. Så kan man spørge: hvad så med straffeloven? Der er da så mange ting, der er forbudt? Men straffeloven er ikke grundloven. I den danske variant af magtens tredeling følger, at alle bestemmelser er ordnet i et trappesystem, et hierarki. Grundloven er øverst (1). Det følger af grundlovens § 3, at en dansk lov kan underkendes af Højesteret ikke som ulovlig, men som grundlovsstridig.

 

 

 

Spørg efter en hjemmel

“Hjemmel” eller “Lovhjemmel” er helt central. Hjemlen er den del af en begrundelse, der henviser til, hvilken lovbestemmelse, afgørelsen kan støtte sig på. Linket henviser af hensyn til den nysgerrige til Jon Andersens  artikel. Jon Andersen indtog i en lang årrække en ledende position hos Folketingets Ombudsmand, han er medforfatter til en lang række forvaltningsretlige bøger.

 

Spørgsmål:

1  Skal du altid rette dig efter, hvad kommunekontoret siger?

2: Kan en lov være forkert, så du ikke behøver rette dig efter den?

3: Hvis du mener, en afgørelse ikke er lovlig, kan du så gå til domstolen?

4: Hvad er en hjemmel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter

1:  Fremstillingen her er forenklet. Over Grundloven står den grundlovgivende proces, der laver en ny grundlov.  Dele af det, vi anser for forfatning, omfattes af principper, der ikke står i loven. Ved siden af gælder fx. lighedsgrundsætningen. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *