Kategori: Forholdet mellem menneske og systemet – forvaltningsret

Foto af Nuukfjorden ved midnat

Støtte til trængende grønlænderes rejser DK-GRL-DK i forbindelse med begravelse

Af Mikael Hertig FB: Jobcentrets Ofre  mv. twitter: @nensome       Det drejer sig om at handle i en fart   Sermitsiaq, set fra Nuussuaq. Mikael Hertig foto maj 2017 (c) Når en nær slægtning, en far, en mor eller et andet nærtstående familiemedlem skal begraves, er det moralsk set en ret for de pågældende at få fri og…

Kontanthjælpsmodtageres indskudslån: Betal ikke

Udgangspunkt: Er du på kontanthjælp, skal du ikke trækkes i boligindskudslån Modtager du kontanthjælp, så må boligforeningen som udgangspunkt ikke trække dine ydelser. “Stk. 2. En andel i en andelsboligforening eller en aktie eller anpart i et boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab omfattet af kapitel III i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, der er forbundet med brugsret til en bolig, kan…

Kommunal obfuskation

En ret ny form for kommunal juridisk fusk     ‘Obfuscation’  (1) er et engelsk ord, der kan oversættes til noget i retning af ‘bevidst forkludring’  eller ‘administrativ tilsanding’ . I sammenhænge, hvor personer eller grupper ønsker at sløre deres adfærd overfor internettets sociale profileringstjenester, kan man kalde det “sløring” eller “tilsløring”. I juraen bruges ofte betegnelsen ‘#trainering‘ om at…

Forvaltningsret for begyndere 1

Forvaltningsret Denne artikel er den første i en serie, der prøver på at fortælle noget om forvaltningsret. Den henvender sig til almindelige borgere overalt i Danmark og Grønland.  Artiklen er tiltænkt Grønland, men kan også bruges tilsvarende i Danmark, idet der dog mest henvises til enkelte love i Grønland.Tilsvarende love vil kunne findes andre steder. Ofte støder jeg på mennesker,…