Category: Grønland og IT

Direktionen skal nu til at styre IT selv

        1. december træder Persondataloven i kraft i Grønland. Modsat hvad mange måske tror, træder den i kraft med det samme.  Virksomheder og myndigheder skal til at styre deres IT-afdelinger eller deres servicebureauer. Ledelsesansvaret kan ikke bortdelegeres. Virksomheder og myndigheder skal nu indføre et ledelsessystem, hvor de holder sig informerede om informationssikkerhed og overholdelse af lovgivningen. Der er…

Persondataloven træder i kraft i Grønland til oktober

  af Mikael Hertig 3. juni godkendte Inatsisartut, at Persondataloven træder i kraft i Grønland Det er glædeligt.  Dermed åbnes der nemlig efterhånden op for en proces, der giver den grønlandske befolkning de samme rettigheder til at få beskyttet sig mod firmaers og myndigheders muligvis vilkårlige brug og misbrug af de oplysninger om os, som de har fået fat i…

IT: Grønland som sikkert tredjeland – en hård nyser

    Med den forhåbentlig forestående vedtagelse af Persondataloven åbnes der for, at informationssikkerhed og  persondatabeskyttelse i løbet af en periode kommer op på et acceptabelt internationalt niveau. Vi har fordelen af, at regeringen i Danmark betaler gildet.  Modsat den almindelige informationssikkerhed er området ikke hjemtaget, og derfor kommer Datatilsynet til at betale broderparten af et projekt, der ikke kan…

Materialer til foredrag 11. maj 2016 på Ilisimatusarfik om Privatlivsbeskyttelse og Informationssikkerhed

Af Mikael Hertig 11. maj 2016 holdt jeg foredrag om Privatlivsbeskyttelse og Informationssikkerhed i Grønland. Her kommer slides med videre: Slides med det første udkast  foredrag Slides med foredragets disposition privatlivsbeskyttelse Kongelig anordning om cpr: anordning_nr_1198cprm DI’s skabelon for Privacy Impact Assessment(1)   rettighedsvejledningenmedkommentar Endeligtudkast til anordningompersondatalov  (Ikke endeligt, men det der kommenteres)

Datasikkerheden i Grønland er i bund

Philtrum vil gøre noget ved det. I England regner man med, at den største trussel mod britisk økonomi i 2016 er it-kriminalitet i form af cyberwarfare. Det kan du læse om i denne artikel. Men sådan en vurdering kommer ikke fra gætterier. Den kommer fra professionelle, der har sat sig for at udvikle det britiske samfunds trusler og infrastruktur.  Nogle…

Foto af Nuukfjorden ved midnat

DEN OFFENTLIGE REGISTERLOV PÅ GRØNLANDSK

DEN LOV, DER HER OFFENTLIGGØRES, ER SVÆRT TILGÆNGELIG. MAN HAR KUNNET FINDE DEN PÅ DATATILSYNETS DANSKE HJEMMESIDE.  PHILTRUM ER DESVÆRRE IKKE I STAND TIL SELV AT SVARE PÅ SPØRGSMÅL PÅ GRØNLANDSK OM DEN. FIND EN VEN. Du kan også downloade den i pdf-format Registerlovgl Hvad du har ret til, er blandt andet registerindsigt. Det vil sige, at hvis du skriver…

Introduktion til Open Source verdenen

Åben kildekode = “imaannaavoq” Når det handler om computere og beslægtede enheder, kender de fleste til windows-verdenen eller Mac. På mobiltelefon er det måske android.  Operativsystemer kaldes også somme tider for “platforme”. Mange har prøvet at nedtage programmer. Det kaldes også “downloade”. Det er næsten ligesom at hente musik eller film ned fra nettet. Og så findes der  gratis programmer,…

Workshop 5. maj 13-16.30 : Sikker mail og elektronisk underskrift

Workshop 5. maj 2015 i Nuuk 13-16.30 Sted: Katuaq Pris 995 kr. Rabat for medlemmer af ALLU, DJØF, GE, KNAPK, Inatsisartut, ansatte i Sermersooq: 100 kr., samlet pris inklusive kursusmaterialer og forplejning. Pris pr. deltager herefter:   895 kr. Workshoppen foregår på dansk og henvender sig til alle sagsbehandlere, kontorchefer, nysgerrige og andre, der interesserer sig for brevhemmelighed, fortrolighed og…

TILLÆG: TELE-POST HAR RET TIL AT FORLANGE CPR – OGSÅ VED TUSASS

Juridisk vurdering:  Rettelse til tidligere artikel vedr. hadesiden Stop misbrug – vendt mod Telepost. Philtrum har i en tidligere artikel beskrevet, hvorledes hadesidens påstande er forfejlede vildfarelser. Der blev taget et enkelt forbehold. Det falder efter en granskning væk. Man kan hævde, at abonnementer med løbende efterbetalinger efter forbrug helt klart falder indenfor logikken om, at der kan opstå et…