Kontanthjælpsmodtageres indskudslån: Betal ikke

Udgangspunkt: Er du på kontanthjælp, skal du ikke trækkes i boligindskudslån

billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig

Modtager du kontanthjælp, så må boligforeningen som udgangspunkt ikke trække dine ydelser.

“Stk. 2. En andel i en andelsboligforening eller en aktie eller anpart i et boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab omfattet af kapitel III i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, der er forbundet med brugsret til en bolig, kan kun undtages fra udlæg i medfør af stk. 1, hvis boligen efter sin størrelse og indretning alene opfylder de sædvanlige krav til en beskeden bolig, der under hensyn til skyldneren og hans husstand med rimelighed kan stilles, og aktivet ved tvangsfuldbyrdelse må antages ikke at indbringe et beløb, der klart overstiger udgiften ved overtagelse af en passende almen bolig eller leje- eller andelsbolig.”   Retsplejeloven § 509

 

Stk 1 omtaler den trangsbenefice, som jeg vil skrive om i en anden artikel. Paragraffen beskriver intet om beboere i almene boliger. Derfor beror min vurdering på en art modsætningsslutning. Familier, der er på kontanthjælp eller under kontanthjælpsloft.

Imidlertid kan man på borgerinfo finde følgende information:

 

“Lån til beboerindskud bliver udbetalt direkte til boligorganisationen.

Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden.

Når de første fem år er gået, begynder forrentningen af lånet, og du skal begynde at betale lånet tilbage over en periode. Renten er på nuværende tidspunkt 4,5 pct. af den til enhver tid værende restgæld. Tilbagebetalingsperioden afhænger af, hvilken type bolig du bor i:

Hvis du bor i lejlighed, skal du tilbagebetale lånet i løbet af 10 år.

Hvis du bor i et enkeltværelse, skal du tilbagebetale lånet i løbet fem år.

Når du flytter fra din bolig, skal boligorganisationen tilbagebetale beboerindskuddet til kommunen, som herefter afregner beboerindskudslånet med dig.

Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om tilbagebetaling af lån til beboerindskud.”

Om tilbagebetalingen fortolkes således, at du begynder at betale tilbage efter fem år med en fem års eller en 10 års horisont, ved jeg ikke.

Imidlertid er det min vurdering, at reglen om, at en kreditor (banken eller kommunen) ikke må trække i dine ydelser, hvis du kun har din kontanthjælp, må gå forud for andre regler og hensyn.

Du er velkommen til at svare her eller på Facebook.

 

 

  2 comments for “Kontanthjælpsmodtageres indskudslån: Betal ikke

  1. Nuka Ole Berthelsen
    12. august 2018 at 15:25

    Jeg har indskudslån, og allerede begynder tilbage betale pr. Mdr. Bestemt beløbet selvom stadigvæk får kontanthjælp.

  2. mikael
    12. august 2018 at 15:30

    Vi må tage det op. Det er en fejl, så vidt jeg kan vurdere-

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *