Få pengene hjem – med eller uden inkasso

Nuuk fjord i aftenlys (mh foto 2017)

To hensyn: behold kunden og/eller få pengene hjem

 

Portræt af Mikael Hertig

Mikael Hertig maj 2017 Nuuk (c)

 

Små firmaer er sårbare, når kunderne ikke betaler. Jo mindre en fakturas pålydende er, des mindre er lysten til at gå til inkasso. Tanken om advokatomkostninger og retssager er gyselig for en lille virksomhed. Det koster tid, og tid er også penge.  Det handler også om, hvorvidt kunden fortsat skal være kunde. Lysten til at fortsætte samarbejdet kan hurtigt gå fløjten, hvis tvisten får lov at vokse. Kan det undgås, er det bedst.

Brevet skal sendes som  email med kvittering for modtagelse.

Brevet er også vedhæftet som fil rykkerbrevw.  

Brevet ser sådan ud

 

Modtagerfirmanavn
Adresse 1
Adresse 2
Postnummer By
Land

Att. XXXX

By, dato

Erindringsbrev

 

Jeg sendte dig xx.xx en faktura med et pålydende på kr. xxx,xx. Jeg har set efter på min bankoversigt. Pengene er endnu ikke kommet ind. Der kan foreligge en fejl, og jeg beder dig derfor kontrollere, om du har sendt mig beløbet på den anførte konto.

Du har ikke bestridt fakturaen eller dens pålydende, og jeg går derfor ud fra, at du er enig med mig i, at du skylder mig det anførte beløb. Er du i økonomisk nød, kan jeg eventuelt tilbyde dig henstand.

Da jeg ønsker at fortsætte det gode samarbejde med dig som kunde, ser jeg hen til, at denne lille uoverensstemmelse hurtigt overstås, idet du skal huske på, at det handler om mit eksistensgrundlag og levebrød.

Der nu gået mindst 10 kalenderdage, siden du modtog fakturaen. Efter renteloven kan jeg derfor pålægge et gebyr på 100 kr. inkl. moms. Jeg fremsender derfor en ny faktura, hvor rykkergebyret er påført.

Jeg beder dig om at reagere hurtigt, gerne pr. telefon.

 

 

Venlig hilsen

mit navn

Brevet kan varieres, og det er en god idé at ringe til vedkommende. Pinagtigheden skal overkommes.

Inkasso / gå til fogedretten

 

Når pengene på et eller andet tidspunkt er vigtigere end fortsættelsen af kundeforholdet, kan du gå til fogedretten med din opkrævning, der på jurasprog hedder “fordring”.  Der er nu lavet en forenklet inkassoproces, så længe det oprindelige krav er på under 100.000 kroner

Du kan på www.domstol.dk læse nærmere om den forenklede inkassoproces.  Her et citat:

Hvad er den forenklede inkassoproces (betalingspåkrav)?
Den forenklede inkassoproces er en enkel måde at få rettens hjælp til at opkræve gæld på. Den samlede gæld må højst være på 100.000 kr. eksklusive renter og omkostninger.

Det særlige ved den forenklede inkassoproces er, at du kun skal rette én henvendelse til fogedretten, som både tager sig af grundlaget for og gennemførelsen af et udlæg.

Du kan bruge den forenklede inkasso i nogle tilfælde i stedet for at indgive en stævning.

Hvornår kan du vælge den forenklede inkassoproces?
Du kan vælge den forenklede inkassoproces, hvis du har en klar forventning om, at skyldneren er enig i kravet, og kravet ikke overstiger 100.000 kr. eksklusive renter og omkostninger.

Hvordan gør du?
Ønsker du at starte en forenklet inkassoproces, skal du udfylde og indlevere en betalingspåkravsblanket til fogedretten. Du kan finde blanketten her.

Betalingspåkravet har samme funktion som en stævning i civile sager og skal derfor indeholde næsten de samme oplysninger. Det er for eksempel parternes navne og adresse, dit krav og informationer om, hvordan kravet er opstået.

Hvad ender sagen med?
Hvis du i blanketten for betalingspåkravet har markeret, at du ønsker det, kan fogedretten automatisk:

Sørge for, at betalingspåkravet får samme bindende virkning (retskraft) som en dom. Bagefter iværksætter fogedretten et udlæg mod den skyldner, som er enig i kravet. Her vil sagen normalt ende.

Sende sagen til civilretten, hvis skyldneren – mod forventning – er uenig i kravet. Civilretten indleder derefter en retssag på grundlag af betalingspåkravet.

Hvad koster det?
Når du indleverer betalingspåkravet til fogedretten, skal du samtidig indbetale en retsafgift. Retsafgiften afhænger af kravets størrelse, dine valg i betalingspåkravet og sagens forløb.

Du kan foretage en vejledende beregning af retsafgiften her.

Vil du vide mere?
Du kan kontakte fogedretten i din lokale byret, hvis du vil vide mere om den forenklede inkassoproces.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *