Integrationsydelse eller førtidspension?

Jobcenterartikel nummer 1 marts 2019

billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig

Denne artikel er stort set skrevet af andre end mig. Forfatterne er RERUP, M, VINKLER  LARSEN, E og KOEFOED, C

På Philtrum.dk vil jeg fremover bringe  hurtige artikler. For partsrepræsentanter og bisiddere gælder, at der måske mangler et praktisk opsamlingssted. Med udgangspunkt i de enkelte sager er meningen, at det lader sig gøre at finde de andres erfaringer.  Det er vigtigt i artiklerne at bruge “tags” og links, så andre kan følge med i relevante opslag.

Tags er de emneord, der gør det muligt for brugerne at finde en artikel, der handler om det emne, vedkommende interesserer sig for.

Til at begynde med er der en artikel og dermed ikke rigtig noget at vælge imellem.

Jeg vil invitere andre til at være med, så vi kan få kvalitet i det.  Det kan kun blive bedre

Min kommentar. Det springende punkt er, hvordan man juridisk vil kunne hjælpe ægteparret, der er traumatiseret.
Undtagelsen fra 10-årsreglen ser umiddelbart ikke ud til at gælde personer på humanitær opholdstilladelse.

Kan man ikke hjælpe ægteparret til førtidspension før pr. august 2019, må Venligboere og andre gode mennesker træde til.
Rehabiliteringsteamet bør lægge en tidsplan, så førtidspension kan træde i kraft med det samme.

Så er der spørgsmålet om erstatning, fordi uddannelse tæller med i beregningerne. Det er en god sag at rejse, men den løser næppe den aktuelle nød, medmindre venligheden er trængt helt ind i de kommunale kontorer. Og det er jo som regel ikke noget, vi kan forvente.

 

 


Økonomien bryder sammen på integrationsydelse

af Mogens Rerup, Partsrepræsentant og byrådsmedlem, Haderslev

Integrationsydelse m.v.

Er der en/nogen der kan hjælpe, for jeg ved ikke noget om emnet, og orker lige p.t. ikke at begynde at boge den helt forfra.

Drejer sig om et ægtepar på 50 og 52 år med et hjemmeboende barn på 15 år. Kommet til landet i 2009, og har fået humanitær opholdstilladelse i august 2010. Manden var ambulancefører i Bosnien under borgerkrigen. Blev syg efter borgerkrigen.

Manden er diagnosticeret paranoid skizofren. Har aldrig fået forhøjet kontanthjælp trods denne skudsikre diagnose.

Der er lavet rehabskema, men man vil ikke sætte sagen på dagsordenen, fordi han skal have boet i landet i 10 år, før han kan tilkendes førtidspension.

Hustruen kan ikke få dansktillæg for bestået danskkursus, for det er for længe siden, at hun har taget kurset. Uddannet syerske i Bosnien. Taget de nødvendige danskkurser, HGV og har taget HF i 2016. Begyndte at læse til pædagog på SU + handicaptillæg i 2017.

Blev syg i jan. 2018, og er nu i behandlingsforløb på RCT i Haderslev. De har også været under kontanthjælpsloftet tidligere iflg. Udb. Danmark.

Begge er nu sat på integrationsydelse. Hustruen kan ikke få kontanthælp, fordi hun ikke har været fuldtidsbeskæftiget i 2½ år ud af de 9 år de har været her – det at hun har studeret, tæller åbenbart ikke med – lyder mystisk.

Begge får nu integrationsydelse med brutto kr. 8.898 mdl., og netto hhv. 6.835 kr. og 7.130 kr mdl., og økonomien er naturligvis brudt sammen

Hvor starter jeg – sagen haster? De bor ikke i Haderslev Kommune.

Mvh

Mogens Rerup

Elin Vinkler Larsen er bisidder, partsrepræsentant og medlem af Næstehjælpernes frivillige bisidderkorps, FB

De skal ikke have boet her i 10 år for at der kan søges ftp. Jeg ville starte der……….få sagen i Rehab. (Personen skal have haft fast bopæl i Danmark i mindst 3 år mellem det fyldte 15. år og tidspunktet for tilkendelse af førtidspensionen ) Dansk kursus kan IKKE blive forældet.

  • Charlotte Kofoed
    Du har boet i Danmark i mindst ti år i perioden, fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen. Vær opmærksom på, at du skal have boet mindst fem år i Danmark, op til du får bevilliget din pension. Du er flygtning. Du skal være flygtning og have fået opholdstilladelse efter § 7 eller § 8 i Udlændingeloven      

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *