Støtte til trængende grønlænderes rejser DK-GRL-DK i forbindelse med begravelse

billede af Mikael Hertig

Mikael Hertig

Af Mikael Hertig
FB: Jobcentrets Ofre  mv.
twitter: @nensome

 

 

 

Det drejer sig om at handle i en fart

 

Sermitsiaq, set fra Nuussuaq. Mikael Hertig foto maj 2017 (c)

Når en nær slægtning, en far, en mor eller et andet nærtstående familiemedlem skal begraves, er det moralsk set en ret for de pågældende at få fri og komme afsted i en fart. Men den ret har grønlændere på kontanthjælp ikke, og tiden er knap. Det er så vigtigt præcist at vide, hvad man skal gøre.

Handler det om grønlandske kontanthjælpsmodtagere og lignende, opstår der lynhurtigt to problemer:

 

 

 

At få penge til rejsen

At få fri fra pligten til at stå til rådighed

 

 

 

Foto af Nuukfjorden ved midnat

Juli 2915

Penge til flybiletten

 

Der findes en støttefond, der betaler selve flybiletten. Såvidt jeg forstår,  betaler fonden til økonomisk trængende grønlænderes flyrejse mellem en grønlandsk by og Kastrup i forbindelse med dødsfald eller en nærtstående slægtnings pleje, lige før vedkommende dør (terminal-stadie). Udbetalingerne er bestemt af vedkommendes økonomi, og personer på lav indkomst prioriteres højst. Modtagere af kontanthjælp, uddannelsesydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse etc. kommer først. Men også flexjobbere og førtidspensionister samt folkepensionister kommer med.

Du kan læse nærmer om ordningen her 

I Danmark tilrådes det at tage kontakt med det grønlandske hus, du er tilknyttet. Lad være med at søge gennem Udbetaling Danmark. De grønlandske huse fungerer godt her, og det sker med den fart, der kan lade sig gøre.

 

I en sag, jeg lige har haft her i april måned, var budgettet på omkring 15.000 kroner; heraf udgør flybiletten knapt 12.000 til en by i Vestgrønland.  At få flybiletten betalt er derfor helt afgørende for en kontanthjælpsmodtager, navnlig hvis vedkommende er under kontanthjælpsloftet (225-timers reglen).

 

Bor du i Danmark, kan du søge flybiletten gennem DE GRØNLANDSKE HUSE.  Hertil skal bruges følgende dokumenter

Månedsbudget: Indtægt efter skat, husleje, faste udgifter
Tre sidste kontanthjælpsudbetalinger fra e-boks
Dødsattest for afdøde i kopi

 

 

Frihed fra rådighedsforpligtelsen

 

Natbillede, der i forgrunden viser den trekantede husgavl med hvis kant og bagved nathimlen over Nuuk med nordlys

Nordlys over Nuuk
Foto Mikael Hertig 2015

 

 

De fleste overenskomster på det danske arbejdsmarked giver den ansatte fri til at deltage ved et nærtstående familiemedlems dødsfald og begravelse. Men sådan er det ikke i den brutale danske beskæftigelseslovgivning.  Håndteringen i nogle kommuner af rådighedsforpligtelsen er rigid, firkantet og må i tilfælde som dette føles helt umenneskelig.

Set fra forvaltningens side er det problematisk

Kontanthjælpsmodtagere må ikke rejse til udlandet, for så står de ikke til rådighed, og overholdelsen af rådighedsforpligtelsen kan ikke kontrolleres.

 

Hvor en normal arbejdsgiver altid vil stille sig forstående og måske endda deltagende i sådanne situationer, har jeg et eksempel på, at en person, der tog til sin fars begravelse i Finland, mistede en halv måneds kontanthjælp. Når modtagere af kontanthjælp straffes, rammer det altid deres eksistensgrundlag. Derfor virker den administrative firkantethed i sådan en sag ekstra ubarmhjertig.

 

Hvis vedkommende har ferie til gode, så ender det ofte med, at vedkommende tvinges til at bruge sin ferie på begravelsen. Da de praktiske spørgsmål om arv etc. også er med, ryger de fire uger hurtigt på den konto. Er der ikke feriedage til rådighed, risikerer kontanthjælpsmodtageren at blive sanktioneret med  et alvorligt træk i vedkommendes økonomiske eksistensgrundlag, for eksempel ved at miste en hel måneds kontanthjælp.

 

Meningen med, at kontanthjælpsmodtagere skal have ferie er, at de skulle have været sidestillet med andre mennesker, så delingen mellem frihed i hverdagen og året rundt svarer til den, andre mennesker har.

Jobcentrets handlemåde i disse sager bliver derfor et udtryk for dets hårdhændethed. De pæne Jobcentre må give fri, og se bort fra de manglende lovhjemler.

De grønlandske huse

Aalborg 98 14 68 00
Aarhus   86 11 02 88

København 33 91 12 12
Odense  66 13 70 85

 

 

 

Gode råd:

Skaf flybilletten gennem De Grønlandske Huse først – har du købt den selv, bliver den ikke refunderet bagefter
Orienter din sagsbehandler, selv om du har travlt med at komme afsted.
Rejs under alle omstændigheder

Jeg hjælper gerne.  Tlf 27 24 47 00

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *