Author: mikael

kvinde glad på ryggen af en glad mand

Forvaltningsretlige principper 1: Legalitet og proportionalitet

Forvaltningsretlige principper 1   Legalitet og proportionalitet Du er fri i forhold til myndighederne. De må intet uden en lov.   Men du må gøre, hvad der passer dig —— hvis ikke der er en lov, der udsteder forbud, reguleringer eller pligter.         Legalitetsprincippet er “forvaltningsrettens grundlov” Forskellen mellem din og alle andre menneskers på den ene…

Tegning: farvet holdes tilbage, hvid vinkes frem. Foto fra Yougov

Klage til Ligebehandlingsnævnet – etnisk diskrimination

En overset lov:  Lov om etnisk ligebehandling?   Jeg har i snart tre år arbejdet for grønlændere i deres sager med Jobcentre og ydelser, og i sager om anbringelser udenfor hjemmet. Flere gange har jeg set et mønster: grønlænderne udsættes efter mine observationer for administrativ forskelsbehandling. Hidtil har de klager, jeg indsendte kun har haft lille eller begrænset succes i…

Klinisk Funktion i Region Syddanmark: “Forvaltningsloven gælder ikke hos os”

Resumé   Jeg mener, funktionen som rådgivende papirlæge er overflødig. (Mikael Hertig)   Der er nu kommet et overraskende svar fra chefen for Klinisk Funktion i Region Syddanmark. Klinisk funktion har ingen journalpligt, ingen pligt til at notere telefonsamtaler og indføre dem, ingen pligt til at give aktindsigt. Bunken af underlige påstande vokser. Ganske vist har den løjerlige konstruktion med…

Forlængelse af ressourceforløb 2

  En forkert retsopfattelse i kommunen   I BB kommune tror jobcentrets ledelse og personale, at man absolut skal en ekstra tur omkring rehabiliseringsteamet, hvis dette kommer med en åbenbart ulovlig indstilling. Her slår vi fast, at efter lov om sociale pension kan § 18 a kan borgeren ikke tvinges til at lade sig udsætte for en ny hjerteoperation. §…

PHILTRUMS FORVALTNINGSRETLIGE OG SOCIALE LEKSIKON

BØRNEFAGLIG UNDERSØGELSE (BFU) https://www.ret-raad.dk/blog/hvad-er-en-boernefaglig-undersoegelse Den hedder også en § 54-undersøgelse. Den udarbejdes af forvaltningen enten op til en anbringelse eller op til en eventuel hjembringelse af et barn. Barnet har ret til en bisidder/partsrepræsentant. Forvaltningen kan efter § 50 iværksætte en BFU. Det er sagsbehandleren, der laver den, idet alle mulige sagsakter kommer til at indgå. Det er i forbindelse…

Historien om forlængelse af et ressourceforløb

    Er det her magtfordrejning?   Juridiske og faktuelle forhold Vedrørende NN og indstilling til Førtidspension – møde 23. september 2020 Mikael Hertig Resumé Primo oktober udløb NN’s treårige ressourceforløb. Meningen med det var i 2017, at man på baggrund af hans hidtidige sygdomsforløb med hjerte- og kredsløbsforstyrrelser skulle undersøge, om han kunne blive selvforsørgende gennem arbejde, om han…

Datatilsynet: Offentliggørelse af lydfiler fra møder kan være i orden

Offentliggørelse af lydoptagelser fra møder i forvaltning Af Mikael Hertig Selvstændig forsker, cand scient.pol /orcid.org/0000-0002-0533-0231 12. september 2020 Frederiksberg Kommunes borgerrådgiver har i et brev bekendtgjort en afgørelse fra Datatilsynet, hvorefter ansatte i fx. Jobcentret ikke altid er beskyttet af Databeskyttelsesforordningen,når borgeren lægger lydfilen fra et møde ud på en åben facebookside. eller som youtube.   Brevet har følgende tekst:…