Forfatter: mikael

Christensen, Bent: Nævn og Raad

  Fortsat et værdifuldt værk   Bent Christensen var professor i Offentlig Ret  er fra 1958. Uanset, om du er statskundskabsmenneske eller jurist, så er disputatsen fra 1958 fortsat værdifuld. Ganske vist er de forskellige omtalte organer forlængst forandrede, omstrukturerede. Nogle er slagtet, andre er nye. Men systematikken er uovertruffen til analytiske og komparative formål. Jeg kan ikke finde et passende…

Integrationsydelse, grønlændere

          _________________________________   Ombudsmandens redegørelse fra 2018: 2018-9 Ukorrekt vejledning på borger.dk om ret til kontanthjælp eller integrationsydelse 28. marts 2018 På baggrund af presseomtale rejste ombudsmanden af egen drift en sag om vejledningen på borger.dk vedrørende retten til kontant-/uddannelseshjælp Forvaltningsret eller integrationsydelse. Sagen blev rejst over for Udlændinge- og Integrati- 1124.9 – 115.1 – 2511.1…

Overflødighedshorn

Det er som et par sokker Juleaften: Tusind tak

‘ Tusind tak! Det er næsten for meget.   De oversete, de glemte, de næsten ikke eksisterende mennesker Poul Henningsens sang om U-landshjælp handler om den kapitalistiske-kolonialisme-models imperialistiske magtudøvelse overfor mennesker i U-lande? I Danmark lever nogle  få hundredetusinder på et niveau, hvor hver enkelt individ har op til omkring 13.000 før skat til sig selv om måneden.  Den berømte…

LINKSBIBLIOTEK TIL BESKÆFTIGELSE OG FAMILIESAGER

  Denne side er tænkt som en overbliksside. Beskæftigelseslovgivning Opdateret 14.juni 2020 Aktivloven om 225-timers regel Karnov skriver: Det er i forarbejderne forudsat, at følgende personer er omfattet af stk. 9, 1. pkt., og dermed undtaget fra 225 timers reglen: – personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende ikke på…

Billede af sagsomslag med mulighed for at skrive oplysninger ind om de enkelte dokumenter

§54 – støtteperson og Partsrepræsentant på samme tid?

        Et juridisk spørgsmål Min konklusion er, at der aldeles ikke er nogen interessekonflikt imellem at være partsrepræsentant og at være § 54-støtteperson. Ankestyrelsens egne ikke-offentliggjorte afgørelser peger på det samme. Nu havde jeg den så igen-igen.   Inhabilitet   Ved inhabilitet forstås, at en person har en usaglig, uvedkommende interesse i en sag.  I folkelig omtale…

To grundlovstaler

  Mikael Hertigs to grundlovstaler Mikael Hertig holdt tre digitale grundlovstaler 5. juni 2020 – se dem her     Hvorfor holder man ikke grundlovsdag i Grønland?               Er grundloven en museumsgenstand?           Magtens tredeling og forvaltningsret        

Domme og afgørelser – links og kommentarer

Artiklen her opdateres løbende   Dommen handler om overvægt.  Vestre Landsret En overvægtig kvinde med en stofskiftesygdom erklæres af Retslægerådet uhelbredelig.  Alligevel ser kommunen, Ankestyrelsen og Byretten bort herfra. Dommen indebærer, at ved overvægt skal det vurderes lægeligt, om overvægten er stabil og uhelbredelig eller ej.

Din og din partsrepræsentants egen funktionsevnevurdering

Du og partsrepræsentanten kan  selv oplyse sagen   Af Mikael Hertig Jobcentrenes Ofre   Funktionsevneinteraktivt  (skema til elektronisk udfyldelse. Brug det sammen med din partsrepræsentant. Når en borgers situation skal udredes, er oplysningen af vedkommendes funktionsevne meget vigtig. Det undrer mig, at funktionsevnevurderingen ikke kan oplyses af borgeren. Jobcentersystemet lægger op til, at vurderingen skal udfærdiges – typisk af en…