Category: Anbringelse

Tegning: farvet holdes tilbage, hvid vinkes frem. Foto fra Yougov

Klage til Ligebehandlingsnævnet – etnisk diskrimination

En overset lov:  Lov om etnisk ligebehandling?   Jeg har i snart tre år arbejdet for grønlændere i deres sager med Jobcentre og ydelser, og i sager om anbringelser udenfor hjemmet. Flere gange har jeg set et mønster: grønlænderne udsættes efter mine observationer for administrativ forskelsbehandling. Hidtil har de klager, jeg indsendte kun har haft lille eller begrænset succes i…

PHILTRUMS FORVALTNINGSRETLIGE OG SOCIALE LEKSIKON

BØRNEFAGLIG UNDERSØGELSE (BFU) https://www.ret-raad.dk/blog/hvad-er-en-boernefaglig-undersoegelse Den hedder også en § 54-undersøgelse. Den udarbejdes af forvaltningen enten op til en anbringelse eller op til en eventuel hjembringelse af et barn. Barnet har ret til en bisidder/partsrepræsentant. Forvaltningen kan efter § 50 iværksætte en BFU. Det er sagsbehandleren, der laver den, idet alle mulige sagsakter kommer til at indgå. Det er i forbindelse…