Tag: 225-timers regel

LINKSBIBLIOTEK TIL BESKÆFTIGELSE OG FAMILIESAGER

  Denne side er tænkt som en overbliksside. Beskæftigelseslovgivning Opdateret 14.juni 2020 Aktivloven om 225-timers regel Karnov skriver: Det er i forarbejderne forudsat, at følgende personer er omfattet af stk. 9, 1. pkt., og dermed undtaget fra 225 timers reglen: – personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende ikke på…