Tag: Ankestyrelsen

Billede af sagsomslag med mulighed for at skrive oplysninger ind om de enkelte dokumenter

§54 – støtteperson og Partsrepræsentant på samme tid?

        Et juridisk spørgsmål Min konklusion er, at der aldeles ikke er nogen interessekonflikt imellem at være partsrepræsentant og at være § 54-støtteperson. Ankestyrelsens egne ikke-offentliggjorte afgørelser peger på det samme. Nu havde jeg den så igen-igen.   Inhabilitet   Ved inhabilitet forstås, at en person har en usaglig, uvedkommende interesse i en sag.  I folkelig omtale…

Philtrums logo et paragraftegn

Oplysning Borgerens medvirken

  https://ast.dk/social/artikler/hjaelp-til-handicappede-og-aeldre/artikel-kommunen-kan-ikke-afsla-eller-Astoppe-hjaelp-kun-fordi-en-borger-ikke-har-medvirket-til-sagens-oplysning   Artikel: Kommunen kan ikke afslå eller stoppe hjælp, kun fordi en borger ikke har medvirket til sagens oplysning Kommunen skal altid foretage en konkret vurdering af, om borgerens manglende medvirken har betydning for borgerens hjælp og støtte. Af fuldmægtig Sanne Bolwig Colding Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nummer 6, 2018. Bemærk, at…