Tag: Børnefaglig Undersøgelse

PHILTRUMS FORVALTNINGSRETLIGE OG SOCIALE LEKSIKON

BØRNEFAGLIG UNDERSØGELSE (BFU) https://www.ret-raad.dk/blog/hvad-er-en-boernefaglig-undersoegelse Den hedder også en § 54-undersøgelse. Den udarbejdes af forvaltningen enten op til en anbringelse eller op til en eventuel hjembringelse af et barn. Barnet har ret til en bisidder/partsrepræsentant. Forvaltningen kan efter § 50 iværksætte en BFU. Det er sagsbehandleren, der laver den, idet alle mulige sagsakter kommer til at indgå. Det er i forbindelse…