Tag: domme

Philtrums logo et paragraftegn

Forvaltnings- og socialretligt lovkatalog

Forvaltningsretligt lov- og bekendtgørelseskatalog   Meningen med denne artikel er, at der kan henvises til den i følgende typer sager: Jobcentersager, ydelsessager, anbringelsessager. Lovkataloget kommer til med tiden at indeholde bestemmelser, der er relevante i disse sager. Der inddeles i tre kategorier: Love, Bekendtgørelser, Andre. Alle love skal være i  overensstemmelse med grundloven: Grundloven Siden er under udbygning. Love Aktivloven:…