Tag: inhabilitet

Billede af sagsomslag med mulighed for at skrive oplysninger ind om de enkelte dokumenter

§54 – støtteperson og Partsrepræsentant på samme tid?

        Et juridisk spørgsmål Min konklusion er, at der aldeles ikke er nogen interessekonflikt imellem at være partsrepræsentant og at være § 54-støtteperson. Ankestyrelsens egne ikke-offentliggjorte afgørelser peger på det samme. Nu havde jeg den så igen-igen.   Inhabilitet   Ved inhabilitet forstås, at en person har en usaglig, uvedkommende interesse i en sag.  I folkelig omtale…

Foto af æbler på havebord

Klageadgang: “Afgørelse” eller “faktisk forvaltningsvirksomhed”

      Mikael Hertigs kommentar: Hvornår kan man klage? Hvornår skal der følge en klagevejledning i et brev til dig fra kommunen? Den offentlige sektor består af både skoler, busser, plejehjem, og så altså jobcentre eller familieforvaltninger. Jo mere, de afgør ansøgninger, udsteder påbud etc., jo mere får det karakter af afgørelser. Afgørelser kan man klage over. Man kan…