Tag: kasketproblem

Billede af sagsomslag med mulighed for at skrive oplysninger ind om de enkelte dokumenter

§54 – støtteperson og Partsrepræsentant på samme tid?

        Et juridisk spørgsmål Min konklusion er, at der aldeles ikke er nogen interessekonflikt imellem at være partsrepræsentant og at være § 54-støtteperson. Ankestyrelsens egne ikke-offentliggjorte afgørelser peger på det samme. Nu havde jeg den så igen-igen.   Inhabilitet   Ved inhabilitet forstås, at en person har en usaglig, uvedkommende interesse i en sag.  I folkelig omtale…