Tag: kontanthjælp

LINKSBIBLIOTEK TIL BESKÆFTIGELSE OG FAMILIESAGER

  Denne side er tænkt som en overbliksside. Beskæftigelseslovgivning Opdateret 14.juni 2020 Aktivloven om 225-timers regel Karnov skriver: Det er i forarbejderne forudsat, at følgende personer er omfattet af stk. 9, 1. pkt., og dermed undtaget fra 225 timers reglen: – personer med en så begrænset arbejdsevne, at kommunen ud fra et konkret skøn vurderer, at de pågældende ikke på…

Philtrums logo et paragraftegn

Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Her kommer den pt.( 6. oktober ) gældende Bekendtgørelse om brugen af Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion   Det har virkelig betydning for sager, fx. om fleksjob og førtidspension. I heldigste fald bruger man Sundhedskoordinator konstruktivt som modvægt i de situationer, hvor kommunens medarbejdere selv  leger doktor, Bekendtgørelsen står lige under loven. Den gælder forud for vejledninger og afgørelser fra Ankestyrelsen.…