Din og din partsrepræsentants egen funktionsevnevurdering

Du og partsrepræsentanten kan  selv oplyse sagen

 

Fotor af Mikael Hertig, der læser i en bog
Mikael Hertig 2017
GNU GPL Licens

Af Mikael Hertig
Jobcentrenes Ofre

 

Funktionsevneinteraktivt  (skema til elektronisk udfyldelse. Brug det sammen med din partsrepræsentant.

Når en borgers situation skal udredes, er oplysningen af vedkommendes funktionsevne meget vigtig. Det undrer mig, at funktionsevnevurderingen ikke kan oplyses af borgeren. Jobcentersystemet lægger op til, at vurderingen skal udfærdiges – typisk af en fysioterapeut.

Du kan downloade en hel håndbog om funktionsevnevurdering her.  Skemaet er i overensstemmelse med Sundhedsministeriets håndbog.

Centralt er et skema, der oplyser centrale dele af oplysninger om din hverdag og dit daglige liv.
Efter den foreskrevne procedure skal fagpersonen trænge sig ind på hos borgeren og vurdere din funktionsevne, set i lyset af kommunens magtfordrejningsinteresse.

Juridisk har borgeren ingen pligt til at deltage i sagens oplysning, hvis borgeren føler, det kan skade vedkommendes sag. Men magtforholdet er som udgangspunkt skævt. Det er derfor væsentligt for dig, at du sammen med din partsrepræsentant laver din egen rapport til oplysning af din funktionsevne.

En udgave af det skemaet, indeholdende de oplysninger, du og din partsrepræsentant mener belyser sagen bedst muligt, kan enten leveres direkte eller danne basis for en rapport til brug for sagsbehandlingen.

Den skal sammenholdes med de medicinske oplysninger og sagens andre oplysninger.