Tag: ressourceforløb

PHILTRUMS FORVALTNINGSRETLIGE OG SOCIALE LEKSIKON

BØRNEFAGLIG UNDERSØGELSE (BFU) https://www.ret-raad.dk/blog/hvad-er-en-boernefaglig-undersoegelse Den hedder også en § 54-undersøgelse. Den udarbejdes af forvaltningen enten op til en anbringelse eller op til en eventuel hjembringelse af et barn. Barnet har ret til en bisidder/partsrepræsentant. Forvaltningen kan efter § 50 iværksætte en BFU. Det er sagsbehandleren, der laver den, idet alle mulige sagsakter kommer til at indgå. Det er i forbindelse…

Historien om forlængelse af et ressourceforløb

    Er det her magtfordrejning?   Juridiske og faktuelle forhold Vedrørende NN og indstilling til Førtidspension – møde 23. september 2020 Mikael Hertig Resumé Primo oktober udløb NN’s treårige ressourceforløb. Meningen med det var i 2017, at man på baggrund af hans hidtidige sygdomsforløb med hjerte- og kredsløbsforstyrrelser skulle undersøge, om han kunne blive selvforsørgende gennem arbejde, om han…