Domme og afgørelser – links og kommentarer

Philtrums logo et paragraftegn
Paragraf

Artiklen her opdateres løbende

 

Dommen handler om overvægt.  Vestre Landsret
En overvægtig kvinde med en stofskiftesygdom erklæres af Retslægerådet uhelbredelig.  Alligevel ser kommunen, Ankestyrelsen og Byretten bort herfra.
Dommen indebærer, at ved overvægt skal det vurderes lægeligt, om overvægten er stabil og uhelbredelig eller ej.